Menu

Pravidla pro startující

 

 • účast v závodě je dobrovolná a může se ho zúčastnit pouze osoba starší 18 let, která podepíše prohlášení startujícího
 • závodníci se řídí pokyny pořadatele a traťových komisařů
 • během závodu musí mít řidič nasazenou helmu
 • je zakázána spolujízda na traktoru v průběhu závodu,
 • závodníci nesmí požívat alkoholické nápoje a psychotropní látky před a v průběhu celého závodu a soutěží
 • závodníci musí vždy jednat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo majetku závodníka nebo třetí osoby
 • závodníci musí vždy dodržovat bezpečnostní, ekologické a požární pravidla
 • závodníci nesmí způsobit škodu na zařízení pořadatelů nebo jiných účastníků závodu
 • závodníci při přejezdech z depa na start a opačně musí dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na diváky a ostatní startující
 • závodníci odpovídají za technický stav svých strojů
 • v případě vzniklé škody mezi závodníky si navzájem tuto škodu vyrovnají nebo vyřeší dohodou bez účasti pořadatele

 

 

Pravidla pro diváky

 

 • diváci se mohou pohybovat pouze ve vyznačených prostorech pro diváky
 • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní tratě a soutěží
 • v prostoru depa je každý povinen dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů
 • v celém areálu je každý povinen dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na bezpečnost svou a svého okolí
 • rodiče zodpovídají za bezpečnost svých dětí
 • diváci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a traťových komisařů